Verslag verzekeringsdeskundige

Wat is de termijn voor het verslag van de verzekeringsdeskundige?
De termijn van het deskundigenverslag zal meer of minder snel zijn naar gelang van de aard van de schade. Terwijl het bezoek van de hersteller van de opstalverzekering snel kan zijn, komt de gerechtelijke hersteller daarentegen pas na anderhalve maand tussen, waardoor de termijn voor het verkrijgen van een verslag langer wordt.

Verslag verzekeringsdeskundige

De verzekeringscorrector overhandigt zijn verslag zo spoedig mogelijk aan de verzekeringsmaatschappij, die vervolgens het bedrag van de schadevergoeding zal moeten ramen. Over het algemeen duurt het ongeveer 30 dagen.
Vraag een second opinion aan als u het niet eens bent met uw verzekeringsmaatschappij

Bent u het bijvoorbeeld niet eens met de door de verzekeraar voorgestelde vergoeding van roerende goederen, en/of bent u van mening dat de deskundige niet objectief was? U hebt de mogelijkheid om, zonder dat de verzekeraar zich daartegen kan verzetten, een andere deskundige aan te wijzen om een tegenexpertise uit te voeren, in de hoop dat deze voor u gunstiger zal uitvallen – uiteraard zonder garantie.

Merk op dat deze nieuwe Contre-expert incendie  deze keer uit uw eigen geld zal moeten worden gefinancierd. Het mag dus niet lichtvaardig worden overwogen, of wanneer de ermee gemoeide bedragen het niet rechtvaardigen. De enige uitzondering is dat sommige allesomvattende opstalverzekeringen een “expertisekosten”-garantie omvatten, waardoor u alle of een deel van de kosten vergoed kunt krijgen die tijdens het tegenonderzoek worden gemaakt.

Als u deze dekking hebt, controleer dan of de plafonds van toepassing zijn. In het andere geval bedragen de kosten van een deskundige om een schadegeval in uw huis te beoordelen, doorgaans tussen 800 en 1000 euro.

Goed om weten: deze tweede deskundige kan ervoor kiezen zich aan te sluiten bij de beslissing van de eerste, of een meer of minder gunstig rapport voor te stellen.

In geval van onenigheid tussen de twee deskundigen is het mogelijk een laatste tussenkomst te gelasten: de derde deskundige. In dit geval worden de kosten van de derde deskundige gelijkelijk verdeeld tussen de verzekeraar en de verzekerde. Deze deskundige zal beslissen tussen de eerste twee opgestelde verslagen om in te schatten wie gelijk had.

En na de contra-expertise?

Als het tweede deskundigenrapport gunstiger voor u uitvalt, zijn verschillende uitkomsten mogelijk:

De twee deskundigen kunnen met name samenwerken om een gemeenschappelijke basis te vinden en de verzekeraar een nieuw schadevergoedingsbedrag voor te stellen.
De verzekeraar kan zelf besluiten de contra-expertise onvoorwaardelijk te aanvaarden.
Tenslotte zijn, in geval van aanhoudende onenigheid, het inschakelen van de verzekeringsbemiddelaar of de inschakeling van een “derde deskundige” (een derde deskundige die gezamenlijk door de verzekeraar en de verzekerde wordt betaald) de twee mogelijke opties alvorens de zaak voor de rechter te brengen.
De gerechtsdeskundige als laatste redmiddel
Zoals we zojuist hebben gezegd, is er nog een derde deskundige, de juridisch deskundige. Hij is degene die zal beslissen en een einde zal maken aan het geschil. Hij wordt door de rechter gemandateerd als u de zaak voor de rechter hebt gebracht, niet tevreden bent met de conclusies nadat de verzekeringsexperts zijn gepasseerd.

Goed om te weten: zorg ervoor dat u zeker bent van uw rechten voordat u een beroep doet op een juridisch deskundige. Deze dienst kost tussen 1.200 en 1.500 € en is voor uw rekening indien de gerechtsdeskundige de beslissing bevestigt van de deskundige die uw verzekeringsmaatschappij heeft aangesteld.